For administrasjon

Brukeradministrasjon, tilgangskontroll og konfigurering.

18 artikler i denne samlingen
Anders Nederhoed avatarLars Preben Sørsdahl avatar
Skrevet av Anders Nederhoed og Lars Preben Sørsdahl

Synkronisering med skoleadministrativt system

Bruker-informasjon kan synkroniseres med skoleadministrative systemer for å effektivisere brukeradministrasjonen.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Manuell import av brukerinformasjon

Om det ikke er noe skoleadministrativt system eller annet kildesystem å synkronisere mot, kan manuell import av brukere benyttes.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Legg til brukere manuelt

Om du skal legge til enkeltbrukere, f eks steforeldre, besteforeldre eller andre kan man velge å legge inn brukere manuele.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Administrere brukere

Etter at brukere er importert eller synkronisert inn kan roller endres
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Administrasjon av grupper

Grupper/klasser administreres sentralt slik at den enkelte ansatt kan benytte seg av eksempelvis gruppe-innboks og fraværskalender.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Tildele meldingsbøker under året

Når det begynner elever/barn under året kan man med enkle grep gi disse meldingsbøker og tildele tilganger enklere enn på hele grupper
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Opprette meldingsbøker

Hver elev må ha en meldingsbok. Meldingsbøker kan opprettes manuelt eller som en del av en import-prosess.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Adskilt kommunikasjon i separate meldingsbøker

Normalt har studenter hver sin meldingsbok og foresatte har begge lese og skrivetilgang til denne meldingsboken. Dette kan man endre på.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Fjern person fra meldingsbok

i enkelte tilfeller ved f eks barnefordelingssaker kan man måtte fjerne en person fra en meldingsbok.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Tildeling av rettigheter/tilgangskontroll

Finkornet tilgangskontroll gir full kontroll over hvem som har ulike rettigheter i den enkelte meldingsbokern.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Informasjonsbrev til foresatte

For å senke terskelen for foresatte å ta i bruk Transponder Meldingsbok, kan det lønne seg å levere ut et informasjonsbrev til de foresatte.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Opprykk med synkroniserte data

Har du skole eller barnehageadministrativt system (sas) synkronisert inn i Transponder gjøres opprykk på denne måten
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Opprykk for barnehager med synkroniserte data

Opprykk med synkronisering for barnehager skiller seg fra skoler der man har aldersblandede grupper
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Opprykk uten synkroniserte data

Om du ikke har synkronisert skole/barnehage administrasjon system (sas) med Transponder gjøres opprykk på følgende måte.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Rapport på fravær

Transponder gir en detaljert oversikt over fravær pr student og pr gruppe. Disse kan vises i tabell, grafisk eller eksporteres til excel.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Eksport av fravær (detaljert)

Fraværsmeldinger som registrares i Transponder kan når som helst eksporteres ut som lister.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Eksport av fraværsrapport (gruppe)

Om du ønsker en oversikt over fraværet til et utvalg personer -f.eks. en hel klasse- kan dette enkelt eksporteres ut i en samlet oversikt.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed. Oppdatert for over en uke siden

Integrasjon mot arkivsystem

Transponder integreres med arkivsystem via KS sin SvarUT/SvarInn-tjeneste.
Lars Preben Sørsdahl avatar
Skrevet av Lars Preben Sørsdahl. Oppdatert for over en uke siden