Manuell import av brukerinformasjon

Om det ikke er noe skoleadministrativt system eller annet kildesystem å synkronisere mot, kan manuell import av brukere benyttes.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Vi har to måter å importere kontakter manuelt på. Fix import forutetter at du har tilgang til alle brukeres fødselsnr (11 siffer) For fix import må kan du laste ned vår eksempelfli for deretter å legge inn korrekt informasjon

Flexi import kan både importeres med bruk av fødselsnr og man kan importere brukere uten fødselsnr. Om man importerer brukere uten fødselsnr er det en forutsetning at man benytter en annen unik ID.

Svarte dette på spørsmålet?