Administrasjon av grupper

Grupper/klasser administreres sentralt slik at den enkelte ansatt kan benytte seg av eksempelvis gruppe-innboks og fraværskalender.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Enten Transponder Meldingsbok er synkronisert med skoleadministrasjonssystem eller om du har importert brukere fra excel, er neste skritt å lage en overordnet gruppestruktur i Transponder. Ofte får man fra Skoleadministrasjonssystem inn en rekke faggrupper osv som man ikke nødvendigvis ønsker å vise i Transponder. På høyre side har man importerte/synkroniserte grupper. På venstre side lager administrator en overordnet gruppestruktur i Transponder, for deretter å flytte de ønskede gruppene over i Transponders overordnede struktur. Dette kan gjøres gruppe for gruppe eller ved drag and drop-funksjon, elev for elev. Man kan dessutenn lage egne miksede grupper (eks. elevrård) basert på drag-and-drop.

Svarte dette på spørsmålet?