Eksport av fraværsrapport (gruppe)

Om du ønsker en oversikt over fraværet til et utvalg personer -f.eks. en hel klasse- kan dette enkelt eksporteres ut i en samlet oversikt.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

1: Velg samlet fravær i administrasjonsgrensesnittet.

2: Lag dernest et utvalg ved for eksempel å filtrere på en hel klasse. Husk å velge et tidsrom for når du skal hente ut fravær (nederst til høyre). Enten fra dato til dato, eller ved å bruke hurtigvalgene 3, 6, 9 eller 12 måneder.
3: Velg alle øverst til venstre og generer så rapport.

4: Nå lastes det ned en csv-fil til din PC/Mac. Denne kan du åpne i for eksempel excel, eller et annet tilsvarende program.
5: Filen summerer opp alt timefravær og dagsfravær pr elev i valgte tidsperiode i en samlet oversikt.

Ser ikke oversikten ut som i bildet over?

Flere program (versjoner av excel) åpner csv-filer på en måte der data ikke vises ryddig i kolonner. Det betyr ikke at det er noe feil med filen, kun at programmet ikke har åpnet det riktig. Vi har to tips til hvordan du kan fikse dette:

Åpne filen i Google Spreadsheet
Her er en video som viser hvordan du kan konvertere en feil visning til korrekt visning ved å bruke Google Spreadsheet


Konverter i Excel
Har du åpnet filen i excel og visningen er feil kan du gjøre følgende:
1: Marker alle radene og velg "tekst til kolonne"

2: Velg "data med skilletegn" og trykk "neste"

3: Velg "komma" som skilletegn og trykk "neste"

4: Velg "standard" og trykk "fullfør"

Da vil du få en fil som er enkel å lese.

Svarte dette på spørsmålet?