Opprykk uten synkroniserte data

Om du ikke har synkronisert skole/barnehage administrasjon system (sas) med Transponder gjøres opprykk på følgende måte.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Rykk gruppene opp i "Organisere grupper". Det er fornuftig å navngi avgangsgruppen med et annet navn. F eks "Gammel". Dernest oppretter du en ny gruppe til de nye barna som du lar stå tom.

Gå så til "Administrere meldingsbøker" for så å deaktivere alle meldingsbøkene til de barna som har sluttet.

Nå kan du importere alle brukere for hele organisasjonen på nytt. Det er en fordel å importere alle brukere. Ikke bare nye.

Nå går du til "Opprydding" under Administrasjon og følger alle de tre stegene. Steg 1 består i å laste ned alle de arkiverte meldingene. Dette steget vil også kunne synkroniseres mot et arkivsystem. 

Når alle arkiverte meldingsbøker er lagret kan du trygt foreta steg 2 og 3 som består i å slette slette gamle meldingsbøker for så å slette brukere som ikke lenger har knytning til meldingsbøker.

Svarte dette på spørsmålet?