Rapport på fravær

Transponder gir en detaljert oversikt over fravær pr student og pr gruppe. Disse kan vises i tabell, grafisk eller eksporteres til excel.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

I Transponders oppvekst-løsning, Transponder Oase, har du en detaljert oversikt over fravær. Denne kan vises pr gruppe eller pr student. Se til ta du har valgt korrekt termin. Har du tilgang til flere enheter må du også se til at du har valgt korrelt enhet.

Når du har valgt skoleår og termin kan du også velge å vise et begrenset tidsrom. Velg så elev eller gruppe for å vise fravær pr eleven eller pr gruppe samlet.

Om du ønsker en mer detaljert oversikt enn det som vises på skjermen kan du velge å eksportere til excel med fraværskategorier.

Du kan dessuten velge diagram for å få en grafisk fremstilling med fraværskategorier og der fraværet er sortert slik at elev eller gruppe med mest fravær vises øverst osv.

Svarte dette på spørsmålet?