Selv om Transponder Meldingsbok er bygget på en måte som gjør at løsningen automatisk sender ut informasjon om systemet, appen, pålogging mm til brukere som ikke har tatt systemet i bruk, er det bestandig fornuftig å informere godt. Vi har laget et greit informasjonsbrev som kan redigeres etter eget ønske og deles ut til foresatte.

Svarte dette på spørsmålet?