Legg til brukere manuelt

Om du skal legge til enkeltbrukere, f eks steforeldre, besteforeldre eller andre kan man velge å legge inn brukere manuele.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Under admin-menyen har du valget "opprett bruker". Her velger du rolle, legge rinn navn og personnr. Slik oppretter man enkeltbrukere.

Svarte dette på spørsmålet?