Under admin-menyen har du valget "opprett bruker". Her velger du rolle, legge rinn navn og personnr. Slik oppretter man enkeltbrukere.

Svarte dette på spørsmålet?