Skal man tildele meldingsbøker til mange samtidig, typisk en ny klasse etter opprykk, velger man å administrere meldingsbøker. Men når det begynner elever under året finnes det en enkel måte det man i en enkel operasjon tildeler gruppe, oppretter meldingsbok og tildeler rettigheter til foresatte og ansatte. Man varsles om slike endringer i administrasjonsgrensesnittet under "studenter uten meldingsbok"

Dernest får man opp en liste over den eller de nye studentene. Man velger raskt groppe/klasse fra rullgardinmenyen.

Dernest foreslår Transponder at foresatte skal få tilgang til meldingsboken, i tillegg til ansatte som har tilgang til mer enn 50% av meldingsbøkene i samme gruppe.

Svarte dette på spørsmålet?