Alle samlinger
Transponder Meldingsbok
For administrasjon
Synkronisering med skoleadministrativt system
Synkronisering med skoleadministrativt system

Bruker-informasjon kan synkroniseres med skoleadministrative systemer for å effektivisere brukeradministrasjonen.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Synkronisering mellom Transponder og skole/barnehage administrativt system (sas) koster ikke noe fra Transponders side og stadig flere administrasjonsløsninger har også dette som en standard gratis modul. Transponder støtter synkronisering mot alle slike løsninger. Når synkronisering er aktivert vil man få alle grupper fra sas-et inn på høyre side under "Administrere grupper". Dernest lager man sin egen struktur i Transponder og flytter de aktuelle gruppene inn i Transponder. Alle synkroniserte data oppdateres døgnlig mot endringer i kontaktinfo.

Man kan velge å overføre alle barn fra en gruppe i sas-et til en gruppe i Transponder, eller man kan lage sammensatte grupper der man flytte rover enkelt-barn fra sas-et til en gruppe i Transponder.

Svarte dette på spørsmålet?