Opprette meldingsbøker

Hver elev må ha en meldingsbok. Meldingsbøker kan opprettes manuelt eller som en del av en import-prosess.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Administrator tildeler meldingsbøker og gir tilgang til disse. Dette gjøres enkelt i en batch, gruppevis.

Ettersom tilgangsstyringen skiller mellom lese og skrive-tilgang til meldingsbøker, kan man om man ønsker, velge å gi elevene lesetilgang når man oppretter meldingsbøker. Når elevene er 13 år kan de benytte ID-porten og i så måte vil det være mulig for dem å logge seg inn i sin meldingsbok om skolen ønsker å gi elevene tilgang. De fleste venter imidlertid med dette til elevene går på videregående skole.

Forbindelsen mellom elever og foresatte arves automatisk inn fra skoleadministrasjonssystem , kildesystem eller de importerte dataeneog når man oppretter meldingsbøker får foresatte automatisk lese og skrivetilgang til sine barns meldingsbøker. Dette kan imidlertid overstyres manuelt i enkelt-bøker. I gitte situasjoner skal f eks biologiske foreldre kun ha begrenset tilgang (lesetilgang) til sine barns bøke eller ikke tilgang i det hele tatt.

Svarte dette på spørsmålet?