Transponder Meldingsbok

Transponder Meldingsbok er ryggraden i Transponder. Kommunikasjonsløsningen er moderne, har mye sikkerhet og personvern og omfatter alle roller. Foresatte, ansatte, elever og administratorer.

Anders Nederhoed avatarLars Preben Sørsdahl avatarChristian Martin avatar
3 forfattere67 artikler

Transponder Tilstede

Transponder Tilstede er en egen app for inn og utkryssing av barn. Spesielt utviklet for SFO/AKS og barnehage, men kan brukes på et mye bredere felt

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter3 artikler

Fravær og Anmerkninger

Transponder er en komplett fraværsløsning der foresatte og ansatte registrerer fraværsmeldinger som senere behandles og konserveres i Transponder og overføres til elevkort.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter4 artikler

Timeplan

Transponder timeplan hjelper deg med å lage den perfekte timeplanen på din skole. Med bruk av kunstig intelligens kan du mate inn nødvendige data og la Transponder gjøre hele jobben med å sette timeplan

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter15 artikler

Transponder Arkiv

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter2 artikler

Transponder Vikar

Skoler bruker i snitt 30 minutter hver dag på å ringe vikarer. Med Transponder Vikar slipper du det. Registrer et oppdrag og send forespørsel ut til en gruppe faste vikarer. Forespørselen går ut som SMS og e-post og førstemann til mølla får oppraget.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter4 artikler

Transponder Elev

Transponder Student er en dedikert tjeneste for elever og studenter som gjør det enkelt å komme i kontakt med lærere og ressurspersoner/hjelpere på skolen eller i kommunen eller fylket.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter8 artikler

Samtykke

Samtykkemodulen gjør organisasjonens administrator i stand til å lage samtykker som gjelder alle barn/elever og kan besvares av foresatte.

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter4 artikler

Oppvekstadministrasjon

Transponders oppvekstportal gir en rekke rapporter og innsikt

Anders Nederhoed avatar
1 forfatter21 artikler