Oppstykk med synkronisering skjer vanligvis over to dager. For enkelhets skyld venter du med opprykk til opprykk er foretatt i sas og Transponder har fått nye data.

Dag 1: Rykk gruppene opp i "Organisere grupper". Det er fornuftig å navngi avgangsgruppen med et annet navn. F eks "Gammel". Dernest oppretter du en ny gruppe til de nye barna som du lar stå tom.

Når dette er gjort går du til opprykksmodulen i administrasjon og velger steg 1. Velg "start på nytt" og deretter "OK"

Dette steget har fjernet alle tagger knyttet til brukere. Du må nå vente til neste gang Transponder har mottatt data fra sas. Da har alle brukere, bortsett fra de som har sluttet, fått nye tagger. Du kan forøvrig benytte Transponder som vanlig med de eksisterende gruppene frem til neste dag.

 Nå foretar du de to neste stegene i opprykksmodulen. Dette går av seg selv. Dernest overfører du nye barn i ny første klasse. Evt også andre nye elever om det har begynt nye elever i andre klasser under "Organiser grupper"

Opprett så meldingsbøker for barna i den nye gruppen og legg til lærere/ansatte. Dette gjør du under "Administrere meldingsbøker"

Nå går du til "Opprydding" under Administrasjon og følger alle de tre stegene. Steg 1 består i å laste ned alle de arkiverte meldingene. Dette steget vil også kunne synkroniseres mot et arkivsystem. 

Når alle arkiverte meldingsbøker er lagret kan du trygt foreta steg 2 og 3 som består i å slette slette gamle meldingsbøker for så å slette brukere som ikke lenger har knytning til meldingsbøker.

Fant du svaret?