Opprykk med synkroniserte data

Har du skole eller barnehageadministrativt system (sas) synkronisert inn i Transponder gjøres opprykk på denne måten

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Oppstykk med synkronisering skjer vanligvis over to dager. For enkelhets skyld venter du med opprykk til opprykk er foretatt i sas og Transponder har fått nye data.

Dag 1: Rykk gruppene opp i "Organisere grupper". Det er fornuftig å navngi avgangsgruppen med et annet navn. F eks "Gammel". Dernest oppretter du en ny gruppe til de nye barna som du lar stå tom.

Når dette er gjort går du til opprykksmodulen i administrasjon og velger steg 1. Velg "start på nytt" og deretter "OK"

Dette steget har fjernet alle tagger knyttet til brukere. Du må nå vente til neste gang Transponder har mottatt data fra sas. Da har alle brukere, bortsett fra de som har sluttet, fått nye tagger. Du kan forøvrig benytte Transponder som vanlig med de eksisterende gruppene frem til neste dag.

 Nå foretar du de to neste stegene i opprykksmodulen. Dette går av seg selv. Dernest overfører du nye barn i ny første klasse. Evt også andre nye elever om det har begynt nye elever i andre klasser under "Organiser grupper"

Opprett så meldingsbøker for barna i den nye gruppen og legg til lærere/ansatte. Dette gjør du under "Administrere meldingsbøker"

Nå går du til "Slett meldingsbøker" under Administrasjon. Når en meldingsbok er bekreftet arkivert vil du kunne slette den og dernest slette brukerene som er knyttet til den aktuelle meldingsboken.

Svarte dette på spørsmålet?