Alle samlinger
Transponder Meldingsbok
For administrasjon
Opprykk for barnehager med synkroniserte data
Opprykk for barnehager med synkroniserte data

Opprykk med synkronisering for barnehager skiller seg fra skoler der man har aldersblandede grupper

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Her er en video som forklarer hvordan man enklest gjør opprykk i en barnehage med aldersblandede grupper og har synkronisering med barnehageadministrativt system.

Svarte dette på spørsmålet?