Alle samlinger
Transponder Meldingsbok
For administrasjon
Tildeling av rettigheter/tilgangskontroll
Tildeling av rettigheter/tilgangskontroll

Finkornet tilgangskontroll gir full kontroll over hvem som har ulike rettigheter i den enkelte meldingsbokern.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Men gir ansatte tilgang til sin klasses/gruppe meldingsbøker i en batch. Dette styrer man gruppevis ved å trykke på hurtigvalget "legg til personer". Man kan også gå inn i enkelt-meldingsbøker for å gi personer tilgang til en og en meldingsbok, f eks bonusforeldre. Da kan man enklest finne eleven ved søkefunksjonen. Man kan også fjerne tilganger i en batch når f eks en lærer slutter.

Tilgangsstyringen skiller mellom lese og skrive-tilgang til meldingsbøker. I tillegg har man en begrenset tilgang for brukere som kun skal ha tilgang til Transponder Tilstede (app for inn og utkryssing). En bruker som får tilgang til kun Transponder tilstede vil kunne lese og skrive fraværsmeldinger, men ikke andre meldinger, i tillegg til at den kan krysse barn inn og ut.

Man endrer også tilgangene enkelt i enkelt-bøker der det kreves spesialtilpassinger. Om man har enkelttilfeller som tilsier at mor og far skal ha separate tilganger til barnets bok og ikke skal se hva den andre skriver kan man også duplisere barnets meldingsbok for å gi foresatte tilganger til hver sin bok.

Svarte dette på spørsmålet?