I enkelte tilfeller er det nødvendig å opprette to separate meldingsbøker der mor ikke kan lese det far skriver og omvendte. Denne endringen foretas lokalt av administrator. 

Finn studentens meldingsbok under "administrere meldingsbøker" og opprett en ny meldingsbok for den aktuelle studenten.

Fjern den ene foresatte fra den ene meldingsboken og den andre foresatte fra den andre meldingsboken.

Det ser slik ut etter at du har fjernet en foresatt fra hver sin bok

Gi meldingsboken et tilleggsnavn. F eks "Far" og "Mor"

På denne måten har du skilt kommunikasjonen med det aktuelle hjemmet i to separate kanaler der de to foresatte ikke kan lese det den andre skriver.

Svarte dette på spørsmålet?