Samtykke

Samtykkemodulen gjør organisasjonens administrator i stand til å lage samtykker som gjelder alle barn/elever og kan besvares av foresatte.