Alle samlinger
Transponder Vikar
Transponder Vikar

Skoler bruker i snitt 30 minutter hver dag på å ringe vikarer. Med Transponder Vikar slipper du det. Registrer et oppdrag og send forespørsel ut til en gruppe faste vikarer. Forespørselen går ut som SMS og e-post og førstemann til mølla får oppraget.