Transponder Tilstede

Transponder Tilstede er en egen app for inn og utkryssing av barn. Spesielt utviklet for SFO/AKS og barnehage, men kan brukes på et mye bredere felt

3 artikler i denne samlingen
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed