I administrasjonsmenyen kan man lage samtykker. Et samtykke vil automatisk dukke opp i appen og foresatte (evt elever) kan gi sitt samtykke eller svare avkreftende/ikke samtykke. Et samtykke kan endres og endringene vil loggføres slik at det er mulig å se dette tilbake i tid.

Velg kategori
Når du lager et samtykke velger du kategori. Om kategorien ikke finnes fra før lagres den om du skriver kategori i fritekst-feltet først. Man har for eksempel ofte flere samtykker knyttet til fotografering av barn. Kategoriene samler alle relevante samtykker for foresatte.

Skriv samtykke

Dernest skriver du samtykket. Det er viktig at du utformer det som et konkret spørsmål. Husk at den foresatte skal svare med "Ja, jeg samtykker" eller "Nei, jeg samtykker ikke".

Utfyllende tekst

Om du har behov for å skrive mer informativ tekst knytte til samtykket kan du om nødvendig beskrive samtykket ytterligere i fritekstfeltet nederst

Svarte dette på spørsmålet?