Om man velger et eksisterende samtykke fra listen kan man endre kategori, men man kan ikke endre på teksten i samtykket. Man kan imidlertid slette samtykket og lage et nytt.

Svarte dette på spørsmålet?