I hamburgermenyen oppe til venstre indikeres det med en rød dott at det er noe ubesvart. Åpner man menyen ser man at det er ubesvarte samtykker.

I eksempelet under er jeg foresatt til barn ved to enheter, Gul oppvekstsenter og Tuppen oppvekst. Ved Gul oppvekstsenter har jeg ingen ubesvarte samtykker, mens ved Tuppen oppvekst har jeg til sammen 5 ubesvarte samtykker for mine to barn Anders og Lucia.

Av eksempelet til venstre ser du at jeg har anledning til å samtykke eller å ikke samtykke etter at jeg har åpnet det aktuelle samtykket.. Telleren går så ned ved å svare. Av eksempelet til høyre ser du at jeg senere kan endre mitt samtykke, i dette tilfellet trekke tilbake et samtykke jeg tidligere har gitt. Svarene og endringslogg vil oppdateres i de ansattes lister i sanntid.

Svarte dette på spørsmålet?