Svar på samtykker finner man i toppmenyen under "oversikter". Man får da opp en liste over alle samtykker som er laget og kan gå inn i hvert enkelt for å se oversikt over svar.

Om man så trykker på en av radene/samtykkene får man opp en oversikt over svarene. Alle kolonner kan filtreres og listene kan eksporteres til excel.

Om man velger ett svar fra listen vil man dessuten få opp en logg over svarhistorikk for de tilfellene der svar fra foresatte er endret.

Svarte dette på spørsmålet?