I enkelte tilfeller vil det imidlertid være behov for å legge inn brukere som ikke har et registrert personnr. F eks utenlandske statsborgere som ikke er tildelt Norsk personnr, gjestearbeidere ol. Disse brukeren vil få et brukernavn og passord og går under betegnelsen "spesialbruker". Brukerne vil ikke kunne krysse orgnisasjoner som andre brukere, men er kun registrer med tilhørighet til en organisasjon pr pålogging. 

Tilgang til å legge inn slike brukere åpnes av Transponder ved henvendelse til vår support.

Du vil få en knapp i admin-menyen som gir deg tilgang til å opprette spesialbruker. Når du oppretter en spesialbruker genererer Transponder et passord og en skole-ID og brukeren behandles deretter som en vanlig bruker. Det er viktig å merke seg at en spesialbruker logger seg på under "Alternative metoder".

Når du har laget en spesialbruker logger vedkommende seg på slik:

Svarte dette på spørsmålet?