Alle samlinger
FAQ
Pålogging uten norsk fødselsnummer
Pålogging uten norsk fødselsnummer
I enkelte tilfeller er det nødvendig å bruke Transponder uten norsk fødselsnummer. Om du er tildelt en slik tilgang logger du på annerledes.
Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert for over en uke siden

En bruker uten norsk fødselsnummer kalles spesialbruker. Man kan logge seg på alle Trasponders apper med denne type bruker, gitt at man er tildelt tilganger. Man kan logge seg på fra såvel app som webapplikasjon.

Under påloggingsvalgene er det en lenke til andre pålogginger. Trykker du på den åpnes et nytt panel med valg. Her velger du "Spesialbruker".

Skriv så inn nødvendig informasjon, skole-id, brukernavn og passord-setning. Om du ikke besitter dette må du kontakte administrator ved enheten for å få utstedt nye påloggingsopplysninger.

Svarte dette på spørsmålet?