Både foresatte og ansatte (evt elever der skoler gir tilgang til det) kan registrere fraværsmeldinger.. En fraværsmelding er et varsel om at en elev er borte eller kommer til å være borte og vises på forskjellige måter på forskjellige steder i Transponder.

En fraværsmelding kan registreres fra dagens dato og fremover i tid og er et varsel om forventet fravær. Her er to artikler som beskriver hvordan man registrerer en fraværsmelding:

Etter at en fraværsmelding er registrert vil den vises i en ryddig oversikt og kunne markeres som "godkjent" eller "ikke godkjent" av ansatte. Dette er ikke obligatorisk for videre behandling, men vil forenkle det videre arbeidet. Fraværsmeldinger synkroniseres i tillegg inn i Transponder Tilstede (app for inn og ut-kryssing av barn for SFO og barnehage for de som benytter denne appen).

Svarte dette på spørsmålet?