Alle samlinger
For foresatte
Send fraværsmelding for ditt barn
Send fraværsmelding for ditt barn

Når fravær skal meldes inn, bruk fraværsfunksjonen enten for fravær frem i tid eller samme dag.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Om du skal registrere fravær eller melde om at ditt barn er borte kan du sende en egen type fraværsmelding i Transponder. Dette gir ansatte en ryddig oversikt over hvilke elever som er borte, og når.

Svarte dette på spørsmålet?