Alle samlinger
For ansatte
Meldinger
Registrer fravær på elever
Registrer fravær på elever

Transponder har fraværsregistrering for foresatte, men også for ansatte. Etter at fravær er registrert kan det behandles og eksporteres.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Foresatte registrerer enkelt fravær i appen. Dette vises ryddig i kalender for ansatte og kan både behandles og eksporteres i ettertid. Ansatte kan også registrere fravær på elever i Transponder. Enten på en enkelt elev eller på flere i forbindelse med opprop og annet.

Velg "registrer fravær" på startssiden

Velg hvilke elever det gjelder. En eller flere. Velg fraværstype og tidsrom og send inn. Foresatte vil varsles på samme måte som de varsles når de mottar andre meldinger.

Svarte dette på spørsmålet?