Men gir lærere tilgang til sin klasses meldingsbøker i en batch, men man kan også gå inn i enkelt-bøker for å gi enkeltpersoner tilgang til enkeltbøker i kortere eller lengre perioder. Om f eks skolens helsesøster skal ha tilgang til enkeltelevers bøker, fosterforeldre till sine fosterbarn osv. Man kan også fjerne tilganger i en batch når f eks en lærer slutter. Ettersom tilgangsstyringen skiller mellom lese og skrive-tilgang kan man velge å gi FAU representant i en klasse skrivetilgang og ikke lesetilgang til klassens meldingsbøker for på den måten å bruke Transponder Meldningsbok som en sikker informasjonskanal for FAU. Dette er opp til hver enkelt skole.

Man endrer også tilgangene enkelt i enkelt-bøker der det kreves spesialtilpassinger. Om man har enkelttilfeller som tilsier at mor og far skal ha separate tilganger til barnets bok og ikke skal se hva den andre skriver kan man også duplisere barnets meldingsbok for å gi foresatte tilganger til hver sin bok.

Fant du svaret?