Man kan registrere strukturerte fraværsmeldinger i appen eller i webgrensesnittet. Ansatte kan dernest se oversikt over dagens fravær, ukens fravær og månedens fravær.

Dagen etter at fraværet har funnet sted er det registrert som faktisk fravær og kan behandles videre av ansatte.

Klikker man på de forskjellige tilfellene av av fraværsmeldinger får man opp detaljert informasjon og man får dessuten mulighet til å slette feilregistreringer frem i tid, i tillegg til at man kan tagge fraværsmeldingen med "manuell behandling".

Fraværsmelding som tagges med "manuell behandling" blir tydelig markert rødt og kan ikke uten videre godkjennes i fraværssystemet/fraværsbehandling.

Svarte dette på spørsmålet?