Hver dag vil registrerte fraværsmeldinger overføres fra fraværsoversikten til faktisk fravær i "Fraværsbehandling". Det faktiske fraværet tar utgangspunkt i fraværsmeldinger og stykker disse opp i dagsfravær og timesfravær. Helgedager fjernes automatsik og den eventuelle behandlingen som er gjort i kalenderen/fraværsoversikten vil følge med over i fraværsbehandlingen for endelig behandling.

Fravær til behandling vises tydelig og kan sorteres klassevis/gruppevis ved å

Man kan markere fravær som dokumentert, permisjon, dokumentert (ikke på vitnemål) og udokumentert før man bekrefter det. Man kan også slette fravær herfra.

Forskjellig staus for behandling, endring og sletting

Fraværsmeldinger registrert som "Sykefravær" som er godkjent vil få status "Sykdom".

Fraværmeldinger registrert som "Annet fravær" som er godkjent vil få status "Permisjon".

Fraværsmeldinger som har blitt ikke godkjent vil få status "Udokumentert"

Fraværsmeldinger som ikke er behandlet i kalenderen vil stå som "Ubehandlet" og må gis en status før den kan behandles endelig.

Man kan også slette fravær og man kan åpne ferdig behandlet fravær for å endre det. Dagsfravær kan endres til timefravær ved å trykke på haken i kolonnen "hele dagen"

I fraværsbehandling kan man også registrere fravær for dagen i dag og tilbake i tid.

Ferdig behandlet fravær vil overføres automatisk til elevkort i Transponder om man benytter denne tjenesten eller til i andre løsninger som f eks IST skoleadministrasjon med sømløs daglig synkronisering.

Fant du svaret?