Behandle fravær

Etter at det er registrert en fraværsmelding kan fraværet behandles slik at det vil bli lagret som fravær.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Hver dag vil registrerte fraværsmeldinger overføres fra fraværsoversikten til faktisk fravær i "Fraværsbehandling". Det faktiske fraværet tar utgangspunkt i fraværsmeldinger og stykker disse opp i dagsfravær og timesfravær. Helgedager fjernes automatsik og den eventuelle behandlingen som er gjort i kalenderen/fraværsoversikten vil følge med over i fraværsbehandlingen for endelig behandling.

Fravær til behandling vises tydelig og kan sorteres klassevis/gruppevis ved å

Man kan markere fravær som dokumentert, permisjon, dokumentert (ikke på vitnemål) og udokumentert før man bekrefter det. Man kan også slette fravær herfra.

Forskjellig staus for behandling, endring og sletting

De forskjellige statusene fravær får når de overføres fra farværsmelding og over til faktisk fravær:

  • Fraværsmeldinger registrert som "Sykefravær" vil få status "Sykdom".

  • Fraværmeldinger registrert som "Annet fravær" vil få status "Permisjon".

  • Fraværsmeldinger som har blitt tagget med "Manuell behandling" vil få status "Ubehandlet" og må manuelt gis en status av ansatte.

I tillegg vil man manuelt kunne endre status på fravær til "Udokumentert" om det f eks er skulk.

Man kan også slette fravær og man kan åpne ferdig behandlet fravær for å endre det. Dagsfravær kan endres til timefravær ved å trykke på haken i kolonnen "hele dagen"

I fraværsbehandling kan man også registrere fravær for dagen i dag og tilbake i tid.

Ferdig behandlet fravær vil overføres automatisk til elevkort i Transponder. Det kan også aktiveres synkronisering av fravær med daglige overføringer til andre oppvekstadministrative system.

Svarte dette på spørsmålet?