Transponder er utstyrt med en samlet oversikt over inn og utgående meldinger. Denne kan sorteres gruppevis eller vises i sin helhet. Man kan dessuten fra meldingene i gruppe-flyt, aksessere enkelt - meldingsbøker der man har flere valg som, marker mottatt, arkiver melding.

Går man så inn i en meldingsbok, enten fra gruppe-flyt, kontakttreet på venstre side eller ved å benytte søkefeltet, har man flere valg. Man kan klikke "OK" for å vise avsenderen at meldingen er lest, bekrefte er spørsmål, mm. Dessuten kan man (gitt at man er ansatt) markere meldingen som arkivverdig. Disse meldingene vil senere arkiveres, enten ved uttrekk eller ved synkronisering mot arkivsystem,.

Svarte dette på spørsmålet?