Innehar du rollen administrator eller lærer i en meldingsbok kan du merke markere meldinger som arkivverdige. Det er viktig at man enkelt kan hente ut meldinger til arkivering. Samtidig er det viktig at ikke alle meldinger ukritisk arkiveres. Hver enkelt melding er har derfor valget arkiv. Selve utvelgelsen av hvilke meldinger som skal arkiveres foretas av ansatte. Foresatte har mao ikke dette valget.

Svarte dette på spørsmålet?