Dette er forårsaket i at du har satt en PIN kode den gangen du tok appen i bruk første gang. Frem til nå har ikke appen krevet at du bruker koden. Det har vært en opsjon. I den oppdaterte appen slås autolås på om man har aktivert det som et ekstra sikkerhetstiltak. Du kan løse dette på to måter:

Løsning 1:

Logg deg inn i appen, velg menyen til venstre (tre horisontale streker). Velg så pålogging og deaktiver autolås. På denne måten vil ikke appen avkreve deg PIN-kode neste gang du åpner den og du er logget inn i 365 dager.

Løsning 2:

Logg deg inn i appen, Du kommer til ID modulen. Øverst står det "Pinkode OK". Trykk "fjern" og deretter "lagre pinkode". Slik setter du en ny Pinkode og neste gang du åpner appen behøver du ikke logge deg inn, men kun taste inn avkrevet pinkode.

Du kan når som helst velge å deaktivere autolås som nevnt i punkt 1, men vår anbefaling er at du har den aktivert for ekstra sikkerhet.

Svarte dette på spørsmålet?