Vi har fått tilbakemelding at noen Huawei telefoner (med flere) ikke mottar push-varsler. 

Sjekk at du har skrudd på varsler:

 1. Gå inn på Innstillinger -> Apper -> Transponder -> Varsler

 2. Sjekk at Tillat varsler er aktiv

 3. Sjekk at 'Når låst (Skjul varsel-innhold)' er inaktiv

 4. Ringetone og Vibrering er aktiv

Man har muligheten til å velge at appen skal lukkes etter at man har "låst skjermen". Da vil man ikke motta push-varsler.
For å fikse dette må du:

 1. Gå inn på Innstillinger -> Batteri -> 'Lukk apper etter skjermlås'

 2. Sjekk at Transponder appen ikke er valgt (velg-brytern skal være grå)

Sjekk at man har nett-tilgang enten vanlig mobildata eller trådløs nett:

 1. Gå inn på Innstillinger -> Apper -> Transponder -> Databruk

 2. Sjekk at 'Mobildata', 'Wi-Fi' og 'Bakgrunnsdata' er aktive

 3. Dersom du ønsker å få varsling når du er utenfor Norge kan du også sette 'Roamingdata' til aktiv

Dersom du har trykket på TV.AVSL (som betyr) Tving avslutning

 1. Her trenger du kun å åpne appen igjen. Så skal det være i orden

Andre ting som kan hindre push-varselet til å komme fram:

 • Noen typer routere filtrerer bort varselet. Test gjerne med å koble deg på mobil-data og sjekk om du da får push-varler (for eksempel ZyXel P2812ac)

Dersom det fremdeles ikke fungerer så kan du:

Svarte dette på spørsmålet?