Registrer navn, mobilnummer og Epost adresse i tillegg til tagger. Tagger benyttes for å filtrere hvilke vikarer du ønsker å invitere til et oppdrag. Det kan f eks være hvilke fag man kan undervise i (skole) eller hvilke dager man har anledning til å jobbe (Barnehage)

Svarte dette på spørsmålet?