Transponder Tilstede er en egen app som kan benyttes av ansatte i skolen, barnehagen eller på SFO. Tilstedes primære formål er å gi enkeltpersoner eller flere personer tilgang til å krysse inn og ut barn. Transponder Tilstede snakker med Transponder Meldingsbok. Har du tilgang til meldingsbøker og ha rolle ansatt kan du benytte denne appen.

Transponder Tilstede dekker flere funksjoner. Hovedfunksjonen er at man melder inn og ut barn når de kommer og går. På den måten har alle ansatte som er knyttet til gruppen eller klassen til enhver tid oversikt over hvor mange barn som er tilstede og hvem som har kommet og hvem som har gått.

Barn meldes enkelt inn og ut ved å swipe barnets navn mot venstre og trykke "inn" eller "ut". Man velger selv om man vil vise alle eller kun de som har kommet eller de som har gått. Foresatte kan velge å aktivere varsler i barnets meldingsbok når deres barn registreres inn og ut.

Om foreldre registrerer fravær i meldingsboken med en fraværsmelding indikeres dette også tydelig i Transponder Tilstede ved at barnet/eleven markeres som fraværende med en tydelig striplet linje.

I tillegg til dette har ansatte lett tilgang til kontaktinfo til foresatte om man har behov for raskt å komme i kontakt med dem. Swiper man mot høyre får man opp en infoside pr barn der man bl.a. kan ringe direkte til foresatte.

Svarte dette på spørsmålet?