Administrasjon av Transponder Tilstede

Transponder Tilstede er en egen app for inn og utkryssing av barn. Spesielt utviklet for SFO/AKS og barnehage, men kan brukes på et mye bredere felt

Anders Nederhoed avatar
1 artikkel i denne samlingen
Skrevet av Anders Nederhoed