Merk chat som arkivverdig

En chat kan enkelt markeres som arkivverdig. På denne måten sikrer at chatten arkiveres.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Om en chat er viktig og lagre kan du markere den som arkivverdig. Ved at du markerer den som arkivverdig sørger du for at den lagres i arkivet. Transponder er bestandig enten integrert med eksternt arkivsystem eller så benyttes Transponders eget arkivsystem.

Etter at den er markert som arkivverdig vil du se hvilken elev/barn den er arkivert knyttet til.

Svarte dette på spørsmålet?