Om en chat er viktig og lagre kan du markere den som arkivverdig. Ved at du markerer den som arkivverdig sørger du for at den lagres i arkivet. Transponder er bestandig enten integrert med eksternt arkivsystem eller så benyttes Transponders eget arkivsystem.

Etter at den er markert som arkivverdig vil du se hvilken elev/barn den er arkivert knyttet til.

Svarte dette på spørsmålet?