Chat (direktemeldinger)

Transponder Meldingsbok skiller seg fra andre løsninger ved at elever/barn får en digital meldingsbok der ofte flere lærere har tilgang.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Allikevel er det av og til nødvendig å sende en direktemelding. Enten fra en skole til en foresatt eller fra en foresatt til en bestemt ansatt/lærer som det ikke er nødvendig at alle de andre ansatte med tilknytning til eleven ser.

Det krevers ingen egen tilgangsstyring. Det er like enkelt som det er genialt. Du får automatisk opp alle kontaktene som kan lese meldingene i din eller de meldingsbøkene du har tilgang til. Du velger så å starte en chat med den du måtte ønske blant disse kontaktene og chaten blir en direkte meldingskanal mellom deg og den kontakten du velger.

Chat er tilgjengelig både i app og på web.

Svarte dette på spørsmålet?