En hendelse har et definert tidsrom i tillegg til at man kan legge inn tillegssinformasjon som tittel og beskrivelse såvel som vedlegg.

I appens kalenderfunksjon vises Transponder Timeplan (for de som benytter det) i tillegg til at hendelser legger seg i kalenderen. Denne funksjonen er kun synlig i kalender for de som representerer hjemmet i meldingsboken (normalt foresatte). Trykker man på hendelsen kommer tilleggsinformasjonen opp.

Svarte dette på spørsmålet?