Meldingstypen "oppslag" vises på oppslagstavlen det tidsrommet man har satt. For å legge til en melding på oppslagstavlen, velg "Oppslag" Deretter skriv melding og legg til evt vedlegg.

Sett tidsperiode. F eks "neste uke" om det er en ukeplan for neste uke eller velg et annet tidsrom før du sender meldingen.

I appen finnes det i hver enkelt meldingsbok et valg for å vise oppslagstavle. En melding vises i oppslagstavlen det aktuelle tidsrommet. Når tidsrommet ultøper forsvinner meldingen fra oppslagstavlen, men fortsetter å ligge i den kronologiske oversikten over meldinger i meldingsboken.

Svarte dette på spørsmålet?