Når en vikar har akseptert et oppdrag ser du tydelig at oppdraget er bestatt. Åpner du oppdraget ser du hvem som var invitert og hvem som har tatt oppdraget.

Svarte dette på spørsmålet?