En betydelig del av meldinger som skrives i en meldingsbok er relatert til fravær. Skal foresatte varsle om fravær for sitt barn, skriver man en fraværsmelding i meldingsboken fremfor en vanlig tekstmelding. Dette gjør det enklere for foresatte å oppgi nødvendig informasjon, samt at det gir ansatte langt bedre oversikt.

Det er mulig å varsle om fravær samme dag, eller frem i tid. Fraværet kan enten spesifiseres med tidspunkt eller hele dager. 

Ansatte har tilgang til en kalender-basert fraværsoversikt noe som er nyttig spesielt når fraværet har blitt meldt inn flere dager på forhånd.

Som med all informasjon som lagres i en meldingsbok, så må man ha lesetilgang til meldingsboken for å kunne se fraværsmeldinger for en gitt person.

Fant du svaret?