Adressering
Meldinger blir adressert automatisk når man skriver i meldingsbøker. De som har lesetilgang til meldingsboken får automatisk varsel og kan umiddelbart lese meldingen.

Lengde
Det er ingen begrensing på hvor lange tekstmeldinger kan være. Om det er mye informasjon som skal utveksles, så kan man benytte filvedlegg.

Bekrefte mottak
Alle med tilgang til en meldingsbok kan bekrefte for mottak av meldingen. Det er ikke nødvendig å svare med en ny tekstmelding og med det generere varslinger til alle de andre. I stedet kan man trykke på "OK"-knappen for den enkelte melding.

Varsling
Den enkelte kan velge å motta push- og epost-varsler når det skrives i en meldingsbok man har tilgang til. Varslings-innstillingene kan settes for alle meldingsbøker eller den enkelte.

Arkivering
Fremfor å skulle arkivere alle meldinger, så kan ansatte flagge enkelte meldinger som arkiv-verdig. På denne måten blir kun arkiv-verdig informasjon tatt vare på og resten kan slettes når meldingsboken blir slettet. 

Fant du svaret?