Dette blir du påminnet etter første gangs pålogging eller du kan sette PIN-kode senere ved å gå til ID-modulen. For å aktivere PIN-kode i via appen:

  • Gå til innstillinger

  • Velg Pålogging

  • Om du ikke har satt en PIN kode, gjør det nå

  • Skyv Autolås i aktiv tilstand

For å aktivere PIN-kode i nettleser

  • Gå til din profeilside

  • Gå til ID modulen for å sette PIN

Svarte dette på spørsmålet?