Dette blir du påminnet etter første gangs pålogging eller du kan sette PIN-kode senere ved å gå til ID-modulen. For å aktivere PIN-kode i via appen:

  • Gå til innstillinger
  • Velg Pålogging
  • Om du ikke har satt en PIN kode, gjør det nå
  • Skyv Autolås i aktiv tilstand

For å aktivere PIN-kode i nettleser

  • Gå til din profeilside
  • Gå til ID modulen for å sette PIN

Fant du svaret?