Alle samlinger
Kom igang
Innlogging
Sett pin-kode for ekstra sikkerhet
Sett pin-kode for ekstra sikkerhet

Om du stadig må gå bort fra din PC eller ønsker å ha ekstra sikkerhet i app så kan du aktivere pin-kodelåsen.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Dette blir du påminnet etter første gangs pålogging eller du kan sette PIN-kode senere ved å gå til ID-modulen. For å aktivere PIN-kode i via appen:

  • Gå til innstillinger

  • Velg Pålogging

  • Om du ikke har satt en PIN kode, gjør det nå

  • Skyv Autolås i aktiv tilstand

For å aktivere PIN-kode i nettleser

  • Gå til din profeilside

  • Gå til ID modulen for å sette PIN

Svarte dette på spørsmålet?