Alle samlinger
For ansatte
Skjema
Rapport for leverte skjemaer
Rapport for leverte skjemaer

Svarene vises tydelig i og alle kolonnene er søkbare så det er lett å sortere svar.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Svarene ordnes systematisk i egen overikt i Transponder. Her kan man dessuten søke på svar, navn på barn og navn på vedkommende som har svart. Så om man f eks raskt vil se hvem som kommer på SFO på fredag, skriver man fredag i søkefeltet og systemet viser kun barna som kommer på fredag.

Svarte dette på spørsmålet?