Transponder Medlingsbok dekker viktig behov for beredskap med egen funksjon for akuttmelding. Akuttmelding er tydelig merket og til forskjell fra vanlige meldinger og skjema, sendes denne ut i alle tilgjengelige kanaler, mail og SMS i tillegg til å lagres i elevenes meldingsbøker. I meldingsbøkene vises dessuten akuttmeldinger med egen farge for tydelig å skille de fra andre meldinger.

Svarte dette på spørsmålet?