Når man skriver melding i meldingsbøkene har man en rik teksteditor. Her kan man også sende vedlegg til teksten. Skal man skrive meldinger i flere meldingsbøker samtidig, velger man blandt meldingsbøker i gruppetreet på venstre side eller man skriver inn navnet på grupper eller meldinngsbøker i til-feltet. Man kan kan lett kombinere mellom hele grupper og enkeltmottakere.

Svarte dette på spørsmålet?