Som bruker uten administrasjonsrettigheter, men med tilgang til en eller flere grupper kan du selv lage dine egne grupper på tvers av dine allerede tildelte grupper. Du kan mao ikke legge til kontakter og brukere, men organisere meldingsbøkene du har fått tilgang til på måter som passer deg best.

Svarte dette på spørsmålet?