Alle samlinger
For ansatte
Gruppe-organisering av meldingsbøker
Gruppe-organisering av meldingsbøker

Har du behov for å gruppére barn/elever på tvers av forhåndsdefinerte grupper, så kan du lage dine egne grupper.

Anders Nederhoed avatar
Skrevet av Anders Nederhoed
Oppdatert over en uke siden

Som bruker uten administrasjonsrettigheter, men med tilgang til en eller flere grupper kan du selv lage dine egne grupper på tvers av dine allerede tildelte grupper. Du kan mao ikke legge til kontakter og brukere, men organisere meldingsbøkene du har fått tilgang til på måter som passer deg best.

Svarte dette på spørsmålet?